W dialogu z Premierem

23 października w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się debata pt. “Forum dla rodziny”. Jednym z zaproszonych uczestników był dr Szymon Grzelak. Prezes Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej zadał szefowi rządu pytanie.

Aby zrozumieć istotę samego pytania i odpowiedzi Premiera, potrzebne jest opisanie kontekstu tego dialogu.

W swojej wypowiedzi otwierającej debatę, premier Donald Tusk stwierdził między innymi: “Co to za dobre działanie na rzecz rodziny, jeżeli rodzina tego nie akceptuje”. Ta bardzo wyraźna deklaracja intencji poszukiwania rozwiązań prorodzinnych akceptowanych przez polskie rodziny. Harmonizowała ona z treścią wypowiedzi kilkorga innych uczestników debaty. Przedstawicielka Prezydenta RP, minister Irena Wóycicka, opisując założenia prezydenckiego programu Dobry klimat dla rodziny, powiedziała: “Nie możemy narzucać rodzinom wyborów – to one mają wybierać”. Podobny klimat szacunku dla rodziny przewijał się w wypowiedzi Joanny Krupskiej, przedstawicielki Związku Dużych Rodzin Trzy plus, który z sukcesem zainicjował w Polsce ideę Karty Dużej Rodziny. Mówiła ona o potrzebie oparcia systemu polityki prorodzinnej na “zaufaniu do rodzin”. Z drugiej strony w trakcie debaty w wypowiedzi przedstawicielki Kongresu Kobiet, Agnieszki Graff, pojawiło się zdanie, że instytucja, którą reprezentuje “nie domaga się genderowej rewolucji”.

Wyniki badań Instytut Profilaktyki Zintegrowanej nad młodzieżą przedstawiane w tym roku m.in. na konferencjach w Sejmie RP (“Odebrana niewinność. O seksualizacji kobiet i dziewcząt w mediach i reklamie” 19.03.2013 oraz “Wartości do szkoły. Szkoła z wartościami” 19.04.2013) wyraźnie wskazują na bardzo duży potencjał rodziców i rodziny w wychowaniu młodego pokolenia. Młodzież, w znacznie większym stopniu, niż się potocznie, myśli uważa za swych życiowych przewodników nie tylko rodziców, dziadków i dalszą rodzinę, ale także nauczycieli. Badania Instytutu (przeprowadzone na próbie ponad 6800 gimnazjalistów) ukazują też bardzo duży potencjał młodzieży w zakresie postaw i świata wartości, który jest zdecydowanie bardziej konserwatywny, niż wynikałoby to z wizerunku młodzieży kształtowanego przez media.

Doświadczenia przedstawicieli i współpracowników Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej ze spotkań z rodzicami (setki spotkań z tysiącami rodziców na terenie całej Polski) wskazują jednoznacznie na to, że rodzice oczekują od państwa realizacji konstytucyjnej zasady pomocniczości. Chcą wychowywać dzieci i młodzież według bliskich im wartości. Potrzebują pomocy i wsparcia, ale nie życzą sobie narzucania wartości im i ich dzieciom ani przez ekspertów, ani przez urzędników.

W swoim pytaniu do Premiera dr Szymon Grzelak zastrzegł, że rozumie obiektywną konieczność poszukiwania przez rząd kompromisu w sprawach budzących społeczne kontrowersje. Poprosił jednak, by Premier określił do której strony jest mu bliżej – czy raczej do zwykłych rodziców, czy też do przedstawicieli teorii i ideologii gender.

W swojej odpowiedzi premier Donald Tusk powiedział między innymi, że: “w mądrym kompromisie trzeba uchronić priorytety mające wymiar uniwersalny”. Dodał, że “rolą państwa nie jest w ogóle robienie rewolucji, a raczej chronienie obywateli przed rewolucjami”. Zaznaczając potrzebę ewolucyjnych zmian w niektórych kwestiach społecznych, stanął zarazem w obronie szacunku dla tradycyjnego modelu rodziny, któremu niektórzy zarzucają anachroniczność. Szef rządu wskazał na inne, pozytywne znaczenie słowa anachroniczny: poza czasem, ponad czasem. Dodał jednocześnie, że państwo ma pomagać rodzinom nie narzucając jednego modelu rodziny.

W wypowiedzi zamykającej debatę plenarną premier Tusk podkreślił znaczenie mierzenia efektów w postępowaniu społecznym i obowiązkowego przeglądu prorodzinnych rozwiązań prawnych pod kątem ich realnych skutków. Mówiąc o problemach demograficznych podkreślił znaczenie dzietności, dodając, że równie ważne jest wychowanie.

Usatysfakcjonowani stanowiskiem Premiera liczymy na to, że wyniki badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej będą brane pod uwagę w dalszej debacie na temat rodziny i wychowania, zwłaszcza że troska o jakość działań społecznych i profilaktycznych, oraz o ich dobre osadzenie w kontekście społeczno-kulturowym polskiej rodziny jest znakiem rozpoznawczym i elementem misji naszego Instytutu.

Powrót do aktualności

Nasza strona, jak kaźda inna, korzysta z plików COOKIE.
Wykorzystujemy je głównie do tworzenia statystyk oglądalności strony.
Korzystając z tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas plików COOKIE.