Profilaktyka i wychowanie w jednym pakiecie

Powiązanie profilaktyki z całym kontekstem wychowania odbywa się w Nowym Sączu poprzez sytemowe wdrażanie w nowosądeckich i okolicznych gimnazjach 4 programów profilaktyczno - wychowawczych. Pakiet realizowany jest od września w ramach projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła - nasz wspólny cel”, „Archipelag Skarbów® na Sądecczyźnie i Limanowszczyźnie” oraz „Więź wychowawcza chroni przed patologią” (program Commenius Regio – Partnerskie Projekty).

Idea stworzenia „pakietu” programów powstała w 2011 r. i merytorycznie opracowała go mgr Halina Czerwińska - prezes Fundacji Ostoja w Nowym Sączu, edukator i trener warsztatowy. Opracowanie robocze wykonali dr Paweł Jurczyk i mgr Matteo Sala z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej

Programy realizowane są przez Zespół Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej OSTOJA przy współpracy Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Nowym Sączu (organizacja i koordynacja projektu).

Niezwykłością programów jest równoległa praca z uczniami, nauczycielami i rodzicami.

Systemowe oddziaływania wychowawczo – profilaktyczne dają wsparcie nauczycielom i rodzicom, natomiast młodzież zostaje zachęcona do rozwijania swoich pasji i zainteresowań.

1) Program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów ® został oceniony bardzo wysoko przez gimnazjalistów (w skali 1-6 ocena na poziomie 5,11). W opinii nauczycieli jest on bardzo żywy i dynamiczny. Łączy w sobie trzy najważniejsze cechy dobrej profilaktyki: wspiera rodziców i wychowawców w przekazywaniu młodzieży świata wartości, jest atrakcyjny dla młodzieży i należy do nielicznej grupy programów skutecznych.

Rodzice zaś ufają, że ich dzieci dzięki uczestnictwie w programie nauczą się podejmować mądre i dojrzałe decyzje w swoim życiu, a także zostaną zachęceni do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy i pornografii. Archipelag Skarbów® pokazał gimnazjalistom ich ogromny pozytywny potencjał – zupełnie inaczej niż o młodzieży mówią masowe media.

2) Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – obejmuje 40-godzinne warsztaty praktycznych umiejętności komunikacji z dziećmi i młodzieżą. Jest programem spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Jego głównym celem jest doskonalenie umiejętności wychowawczych poprzez wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą.

3) Program Mediacje Rówieśnicze - obejmuje 20 godzin treningu mediacyjnego oraz 4 godziny praktyki w prowadzeniu mediacji rówieśniczych w szkole. Celem programu jest rozpowszechnianie na terenie szkół pokojowych sposobów rozwiązywania sporów rówieśniczych. W szkole mediacja jest prowadzeniem pertraktacji w przypadku konfliktów między dwoma lub więcej uczniami, którzy nie potrafią się ze sobą porozumieć.

4) Program Golden Five – obejmuje 16 godzin szkolenia dla nauczycieli gimnazjów. Celem programu jest: - wspomaganie osiągnięć szkolnych i rozwoju osobistego uczniów, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem, - dostarczenie nauczycielom narzędzi/umiejętności radzenia sobie ze zróżnicowaniem w klasie, poprawą klimatu w klasie, poprawą relacji interpersonalnych, zarządzaniem klasą.

Więcej o programach na stronach:

Powrót do aktualności

Nasza strona, jak kaźda inna, korzysta z plików COOKIE.
Wykorzystujemy je głównie do tworzenia statystyk oglądalności strony.
Korzystając z tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas plików COOKIE.