W mieście Marii Konopnickiej

22 października 2014 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Suwałkach przeprowadzony został kurs „Zastosowanie profilaktyki zintegrowanej w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”. Organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, a prowadzącym - mgr Paweł Lewicki z Łodzi, trener programu „Archipelag Skarbów”®, psycholog z Ośrodka Profilaktyki Zintegrowanej i Psychoedukacji PRO INTEGRO. Szkolenie odbywało się w ramach projektu „Przemocy mówię – NIE!” i przeznaczone było dla przedstawicieli Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i reprezentantów szkół. Wzięło w nim udział ok. 40 osób.

Kurs miał na celu przedstawienie nowoczesnych programów z zakresu profilaktyki zintegrowanej, do wykorzystania w praktyce szkolnej obejmującej: profilaktykę uzależnień, profilaktykę przemocy, wychowanie ku miłości i odpowiedzialności, profilaktykę ciąż nastolatek i profilaktykę HIV/AIDS.

Spotkanie odbywało się w życzliwej atmosferze, a wszystkich obecnych łączyła potrzeba pozytywnego, skutecznego oddziaływania na młodzież. Podczas spotkania przedstawione zostały podstawowe założenia profilaktyki zintegrowanej w oparciu o „Archipelag Skarbów®”, wraz z dokładnym omówieniem elementów przeciwprzemocowych zawartych w programie. Przedstawione zostały również wybrane wyniki diagnoz prowadzonych w całej Polsce przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, dotyczące ryzykownych zachowań młodzieży. Uczestnicy wykazywali duże zainteresowanie podejmowaną tematyką. Na koniec kilka osób podzieliło się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi możliwości zastosowania zaprezentowanych elementów profilaktyki zintegrowanej w swojej pracy zawodowej. Uczestnicy spotkania otrzymali również materiały informacyjno-edukacyjne związane z programem „Archipelag Skarbów®”.


Powrót do aktualności


Nasza strona, jak kaźda inna, korzysta z plików COOKIE.
Wykorzystujemy je głównie do tworzenia statystyk oglądalności strony.
Korzystając z tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas plików COOKIE.