Instytut Profilaktyki Zintegrowanej ponownie w Sejmie RP

Celem konferencji „Wartości do szkoły. Szkoła z wartościami” było zainicjowanie debaty na temat wychowawczej roli szkoły, znaczenia wartości w edukacji oraz metod przekazywania wartościowych postaw młodym ludziom.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w liście do uczestników konferencji przypomniał, że na szkole spoczywa ogromna odpowiedzialność za jakość jej pracy na rzecz każdego dziecka, nie tylko za przekazanie wiedzy. „Szkole potrzebna jest wspólna wizja sytemu wartości, jako źródło motywacji, inspiracji, integracji wokół których powinny skupiać się wszelkie działania, innowacje, emocje i wartości wyznawane przez nauczycieli, wychowawców, uczniów i ich rodziców” – napisał rzecznik. Zaznaczył, że wizja systemu wartości jest potrzebna po to, by uniknąć nieporządku oraz aby móc weryfikować bieżące działania z długofalowymi zamierzeniami. „Jednocześnie trzeba pamiętać, że aby ten system mógł funkcjonować, powinien być uzgodniony ze wszystkimi, którzy tworzą społeczność szkolną. Jedynie wtedy będzie spójny, będzie sprzyjał tworzeniu w środowisku szkolnym klimatu współpracy, partnerstwa, zaufania i odpowiedzialności” – podkreślił.

Jednym z ekspertów zaproszonych do wygłoszenia wykładu podczas konferencji był dr Szymon Grzelak, prezes Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej. Prezentacja wyników badań przeprowadzonych i opracowanych przez IPZin po raz kolejny wzbudziła duże zainteresowanie słuchaczy. Badania opierały się na diagnozach problemów i potencjału młodzieży przeprowadzonych na reprezentatywnej grupie uczniów szkół gimnazjalnych z 8 województw. Stały się one podstawą do sformułowania oraz zaproponowania nauczycielom i wychowawcom wielu praktycznych rad i wskazówek dotyczących wychowania przekazującego cenne wartości młodym ludziom.

Jako jeden z przykładów pozytywnego oddziaływania na młodzież w zakresie kształtowania wartościowych postaw został przedstawiony program Archipelag Skarbów®. Swoje doświadczenia z licznych realizacji programu zaprezentowała trenerka AS mgr Dorota Rucińska. Następnie mgr Beata Bogusz, pedagog Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego w Warszawie, nakreśliła pozytywne zmiany, jakie nastąpiły w szkole po realizacji programu. Oba wystąpienia spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji, podobnie jak stoisko Archipelagu Skarbów, które przyciągnęło przedstawicieli wielu placówek dydaktycznych.

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Edukacyjne „Integracja”, którego misją „jest wykształcenie młodego pokolenia, które cechować będzie radość życia, wysokie standardy moralne i chęć do pełnego pasji pozytywnego oddziaływania na swoje środowisko”.

O konferencji na stronach Polskiego Radia:

Do obejrzenia na iTV Sejm:

Udostępnione materiały:

Powrót do aktualności

Nasza strona, jak kaźda inna, korzysta z plików COOKIE.
Wykorzystujemy je głównie do tworzenia statystyk oglądalności strony.
Korzystając z tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas plików COOKIE.