Czas się rozliczyć

Rok 2012 był dla nas czasem intensywnego rozwoju. Z punktu widzenia liczb i zasięgu dokonaliśmy dotychczas rekordowego skoku. I tak z 69 realizacji w roku 2011, w rok później liczba ta wzrosła do 89. Ogólnie w minionym roku profilaktyką zintegrowaną objęliśmy 10 900 uczniów. Na Radach Pedagogicznych przeszkoliliśmy 2 070 nauczycieli. Ponadto na spotkanie z nami przyszło 3 100 rodziców. Wartym zauważenia jest fakt, że działo się to bez obniżania jakości programu. W ocenie młodzieży otrzymaliśmy notę 4,74 (skala 1-6).

W ankiecie przeprowadzonej wśród młodzieży czytamy:

 • odsetek osób, które dowiedziały się przydatnych rzeczy – 77%
 • odsetek osób, które uważają, że program pomógł w oswajaniu sił, które są w człowieku – 59%
 • odsetek osób zachęconych do większego szanowania innych – 73%
 • odsetek osób zachęconych do większego unikania pornografii – 69%
 • odsetek osób zachęconych do większego unikania alkoholu – 58%
 • odsetek osób zachęconych do większego unikania narkotyków – 69%
 • odsetek osób zachęconych do czekania z rozpoczęciem współżycia seksualnego do ślubu lub dorosłości – 64%

W trakcie dwóch dni warsztatów dawaliśmy młodzieży konkretne wskazówki, jak radzić sobie z pobudzeniem seksualnym, zakochaniem (które jest piękne, ale bywa niekiedy ślepe), a także ze złością i gniewem. Okazuje się, że mimo krótkiego czasu między spotkaniami podjęto prawie 25 tysięcy prób trenowania własnej siły charakteru (statystycznie na jednego ucznia przypadają 2,3 decyzji). I tak w kwestii złości i gniewu zostały podjęte 10 572 mini-decyzje profilaktyczne. Jeśli chodzi o zakochanie, to wynik ten kształtował się na poziomie 7 360 mini-decyzji. Natomiast w temacie oswajania pobudzenia seksualnego młodzież podpowiedziane wskazówki wykorzystała w 6 994 sytuacjach.

Realizacja AS w Olkuszu

O wystawienie ocen poszczególnym ekipom poprosiliśmy także szkolnych pedagogów. W skali 1-6 wystawili następujące oceny:

 • dynamika programu – 5,2
 • przygotowanie merytoryczne ekipy – 5,6
 • sposób przekazywania treści – 5,4
 • współpraca ekipy z uczniami – 5,4
 • organizacja ekipy – 5,7
 • forma i treść spotkania z rodzicami – 5,5
 • forma i treść Rady Pedagogicznej – 4,7.

W ostatnich 12 miesiącach wzrosła także liczba trenerów programu „Archipelag Skarbów”. Nowi, oraz ci bardziej doświadczeni, nieustannie doskonalili swoje umiejętności. Uczestniczyli oni w wielu szkoleniach i kursach, a także Warsztatach Umiejętności Trenerskich.

Powrót do aktualności.

Nasza strona, jak kaźda inna, korzysta z plików COOKIE.
Wykorzystujemy je głównie do tworzenia statystyk oglądalności strony.
Korzystając z tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas plików COOKIE.