O programie

Zakres celów i udowodnionych efektów programu

Przedstawienie celów i efektów programu zostało przygotowane w oparciu o wyniki badań ewaluacyjnych przeprowadzonych nad macierzystym programem „Wyspa skarbów” (Grzelak, 2006). „Archipelag Skarbów” to oddziaływanie rozbudowane i udoskonalone, który w obrębie tych samych celów powinien cechować się wyższą skutecznością niż „Wyspa Skarbów”. Nowe badania nad skutecznością „Archipelagu Skarbów” Realizowane są w roku szkolnym 2007/2008 we współpracy i przy wsparciu finansowym ze strony MEN, CMPPP, PARPA, Krajowego Centrum ds. AIDS oraz szeregu jednostek samorządu terytorialnego.

Poniższy zakres celów i efektów programu zaprezentowany jest według kolejności siły wpływu na postawy i zachowania młodzieży:

 1. profilaktyka uzależnień:
  • ograniczenie korzystania z substancji psychoaktywnych przez młodzież (ukazanie destrukcyjnego wpływu korzystania ze środków psychoaktywnych na proces zawiązywania znajomości, budowania przyjaźni i rozwój miłości);
 2. profilaktyka przemocy:
  • ograniczenie natężenia przemocy rówieśniczej w formie fizycznej i słownej, a także przemocy o podtekście seksualnym;
  • wzrost szacunku chłopców wobec dziewcząt i dziewcząt wobec samych siebie;
  • ukazanie zachowań agresywnych, jako niedojrzałego sposobu radzenia sobie z emocjami.
 3. wychowanie ku miłości i odpowiedzialności za swoją seksualność:
  • wzbudzenie motywacji do pracy nad własnym rozwojem w sferze budowania dojrzałych więzi;
  • ukazanie postaw i działań, które zwiększą szanse przeżycia prawdziwej, wiernej i trwałej miłości;
  • podważenie obecnych w pop-kulturze silnie szkodliwych mitów na temat miłości i seksualności.
  • przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dziewcząt, w tym zjawisku „samo-uprzedmiotowienia” (patrz: APA, 2007*)
 4. profilaktyka ciąż nastolatek i profilaktyka HIV/AIDS:
  • zmotywowanie młodzieży do utrzymania postawy wstrzemięźliwości seksualnej lub powrotu do tej postawy (jeśli chodzi o młodzież po inicjacji);
  • poszerzenie wiedzy młodzieży na temat zakażeń przenoszonych drogą płciową i skutecznych metod zapobiegania im.
 5. cele i efekty ogólnoprofilaktyczne:
  • ukazanie znaczenia asertywności i trening zachowań asertywnych;
  • wzmacnianie czynników chroniących w profilaktyce (więź z rodzicami, nauczycielami, identyfikacja z własnym systemem wartości – religijnym lub świeckim).

* Zurbriggen, E.L. i inni (2007). Report of the APA Task Force on the Sexualization of Girls. Washington, D.C.: Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne, marzec 2007.

Nasza strona, jak kaźda inna, korzysta z plików COOKIE.
Wykorzystujemy je głównie do tworzenia statystyk oglądalności strony.
Korzystając z tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas plików COOKIE.