Elementy dodatkowe

Innowacje

Przewidziane w projekcie innowacje okazały się prawdziwym wyzwaniem i bardzo złożonym zadaniem. Archipelag Skarbów jest programem o bardzo wysokim poziomie profesjonalizmu, więc konspekty, które były opracowywane w ramach projektu oraz koncepcja wolontariatu, a także wszystkie niezbędne materiały, także musiały mieć wysoki poziom.

Celem opracowanych innowacji było wdrożenie systemu przedłużającego oddziaływanie programu Archipelag Skarbów opartego na specjalnie opracowanych konspektach dla nauczycieli realizowanych po zakończeniu programu.

W trakcie projektu, oprócz spotkań małych grup roboczych, odbyły się trzy spotkania superwizyjno-szkoleniowe wszystkich osób zaangażowanych w opracowywanie nowych elementów. Z jednej strony służyły one przyglądaniu się efektom pracy zespołów pracujących nad poszczególnymi innowacjami i omawianiu ich, z drugiej strony dobre innowacje nie mogły powstać bez uzupełnienia wiedzy mało jeszcze doświadczonych autorów konspektów i materiałów.

Szkolenie w Poznaniu
Szkolenie w Kobyłce

Dla nauczycieli

W ramach opracowanych innowacji znalazło się pięć konspektów umożliwiających nauczycielom nawiązanie do treści programu Archipelag Skarbów i kontynuowanie pracy profilaktycznej. W skład opracowanych materiałów wchodzi:

  • Cykl dwóch konspektów dla wychowawców, na dwie kolejne godziny wychowawcze pt. „Pozytywni dorośli – czyli kogo słuchamy?”. Celem tych zajęć jest pogłębienie relacji wychowawcy z klasą oraz nauczenie młodzieży wyrażania swoich uczuć wobec dorosłych z szacunkiem.
  • Cykl dwóch konspektów dla nauczycieli „Wychowania do życia w rodzinie”. Jeden konspekt jest realizowany w całej klasie, drugi został opracowany w dwóch całkowicie odmiennych wersjach z myślą o pracy w grupach rozdzielnopłciowych. Celem tych zajęć jest pogłębienie wiedzy młodzieży o różnych rodzajach miłości oraz pogłębienie całościowego, pełnego szacunku spojrzenia na kobietę – z dostrzeganiem jej uczuć, poglądów, sfery duchowej – a nie tylko ciała i seksualności. Wersja dla dziewcząt ma na celu uczenie dziewczyn szacunku do samych siebie, a wersja dla chłopców - uczenia szacunku do dziewcząt.

W ramach projektu opracowano także prezentacje pomagające nauczycielom w prowadzeniu konspektów oraz prezentacje szkoleniowe, pozwalające ekipie realizatorów w przeszkoleniu nauczycieli do realizacji konspektów.

Z prezentacji:
dla obu płci dla chłopców dla dziewcząt

Skala wdrożenia w projekcie

Podsumowanie ankiet nadesłanych przez szkoły po kilku tygodniach od realizacji programu przyniosło następujące informacje o skali wdrożenia konspektów w trakcie trwania projektu:

Konspekty dla wychowawców:

Konspekty dla wychowawców zostały wykorzystane w 16 placówkach, a w 4 dalszych są planowane w styczniu lub w II semestrze. Do końca grudnia wychowawcy poprowadzili zajęcia w oparciu o te konspekty w sumarycznej liczbie aż 58 klas. Jest to dużo więcej niż się spodziewaliśmy i oznacza, że konspekty udało się opracować tak, aby potrafił po nie sięgnąć przeciętny wychowawca. Relacje niektórych szkół mówią o tym, że konspekty okazały się przydatnym narzędziem, że uczniowie (w tym ci trudni) angażowali się w zajęcia.

Konspekty dla nauczycieli Wychowania do życia w rodzinie:

Konspekty dla nauczycieli WDŻR zostały wykorzystane w 9 placówkach, a 8 dalszych placówek poinformowało o planie wykorzystania ich w II semestrze. W okresie trwania projektu objęto konspektami 23 klas. Niektórzy nauczyciele dzielili się spostrzeżeniami, że konspekty dobrze spełniły swoją funkcję pogłębienia treści programu. Zaznaczono także przydatność załączonych do nich prezentacji. Krytyczne uwagi nauczycieli zostaną wykorzystane w przyszłości.

Konspekty są materiałem, który na stałe wejdzie do banku materiałów programu Archipelag Skarbów i będzie podlegał dalszym modyfikacjom i ulepszeniom.

Dla rodziców

Kolejnym ważnym elementem innowacyjnym uzupełniającym program stały się wskazówki dla rodziców. Opracowana została ulotka pt. „Przewodnik po dżungli kontaktów z nastolatkiem” skupiająca w sobie prosty materiał edukacyjny uwrażliwiający rodziców na kilka kluczowych zagadnień dotyczących wychowania, okresu dojrzewania i relacji z nastolatkiem. Porady wskazane krótko w ulotce zostały rozwinięte w znacznie szerszej wersji na stronie internetowej programu dla rodziców.

Wolontariat

Kolejnym celem z zakresu tworzenia innowacji była animacja aktywności społecznej młodzieży i nauczycieli poprzez utworzenie grup młodych wolontariuszy promujących zdrowie w swoich szkołach.

W ramach realizacji tego celu powstały obszerne materiały o szkolnym wolontariacie Archipelagu Skarbów – jego tworzeniu, zasadach, możliwych działaniach. Powstały też konspekty pierwszych spotkań wraz z prezentacją multimedialną oraz odpowiednie materiały (plakat reklamujący, T-shirty dla wolontariuszy). Opracowano także cykl slajdów służących do zaproszenia uczniów do wolontariatu w trakcie programu Archipelag Skarbów oraz prezentację szkoleniową dla rady pedagogicznej.

Bardzo wartościową innowacją było opracowanie projektów i wyprodukowanie koszulek (T-shirtów) dla wolontariuszy z nadrukami nawiązującymi do treści programu. Koszulki te – przeznaczone dla szkolnych wolontariuszy – cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży. Także realizatorzy często prowadzą program w „archipelagowych” koszulkach, co jest dobrze odbierane przez młodzież i sprawia wrażenie, że program jest dopracowany w szczegółach.

Realizator
Maciej Trafny
Wolontariusz Marcin Koloch
z Lublińca
Grupa Wolontariuszy
z Olkusza
Grupa Wolontariuszy
z Wąbrzeźna

Skala wdrożenia w projekcie

Podsumowanie ankiet nadesłanych przez szkoły po kilku tygodniach od realizacji programu przyniosło następujące informacje o skali wdrożenia wolontariatu Archipelagu Skarbów:

Wolontariat ruszył w 12 spośród 22 objętych projektem placówek. W dalszych dwóch placówkach próba utworzenia wolontariatu podjęta będzie na początku 2011 roku. Uczestnikami spotkań wolontariuszy w okresie trwania projektu było 156 osób.

Akcja Wolontariatu Połanieckiego

Powoli krystalizuje się potrzeba opracowania trzech koncepcji działania wolontariatu Archipelagu Skarbów. Obok tworzenia osobnej, stałej grupy wolontariuszy potrzebna jest koncepcja krótkotrwałego wolontariatu akcyjnego (zwłaszcza dla szkół, gdzie brakuje dobrego, stałego opiekuna wolontariatu) oraz mądra koncepcja integracji wolontariatu Archipelagu Skarbów z istniejącymi w szkole wcześniej grupami wolontariatu. Praca nad tematem wolontariatu będzie kontynuowana w roku 2011.

Realizacja projektu stanowiła impuls, dzięki któremu zaczęła być realizowana ambitna wizja tworzenia szerszej bazy wolontariatu w szkołach, w których odbył się program Archipelag Skarbów.

Nasza strona, jak kaźda inna, korzysta z plików COOKIE.
Wykorzystujemy je głównie do tworzenia statystyk oglądalności strony.
Korzystając z tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas plików COOKIE.