Archipelag Skarbów - program profilaktyki zintegrowanej dla gimnazjalistów i szkół ponadgimnazjalnych

  • Program jest stworzony i prowadzony przez ludzi z pasją. Łączy atrakcyjność dla młodzieży z silnym przekazem w kilku dziedzinach profilaktyki jednocześnie.
  • Prowadzone w połączeniu z programem „Badania diagnostyczne problemów i pozytywnego potencjału młodzieży” pomagają trenerom w dobrym rozumieniu sytuacji, problemów i marzeń młodych ludzi.
  • Program jest nieustannie ulepszany i dostosowywany do wrażliwości współczesnej młodzieży.
  • Archipelag Skarbów jest wpisany do Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego prowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Instytut Psychiatrii i Neurologii.
  • Badania ewaluacyjne (przeprowadzone w latach 2007-2008 we współpracy z MEN, CMPPP, PARPA i KC ds. AIDS) wykazały skuteczność programu w obszarze profilaktyki przeciwalkoholowej, przeciwnarkotykowej, profilaktyki ryzykownych zachowań seksualnych oraz zapobiegania depresji wśród młodzieży.
  • Głównym autorem programu, osobą kierującą jego rozwojem oraz systemem szkolenia realizatorów jest dr Szymon Grzelak.
  • Pierwsza wersja programu została opracowana w ramach projektu realizowanego przez Fundację Homo Homini im. K. de Foucauld z dotacji PARPA w roku 2006 przez dr Szymona Grzelaka we współpracy z mgr Barbarą Paź, mgr Grzegorzem Paź i dr Markiem Babikiem.
  • Za rozwój programu, szkolenie trenerów i nadzór nad jakością odpowiada Fundacja Homo Homini im. K. de Foucauld (od 2006) oraz Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (od września 2012).
  • Archipelag Skarbów® jest zastrzeżonym znakiem towarowym. Program może być realizowany wyłącznie przez instytucje i trenerów posiadających uprawnienia i licencje Fundacji Homo Homini im. K. de Foucauld lub Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej

Szczegółowa oferta dla szkół i gmin znajduje się tutaj.

Nasza strona, jak kaźda inna, korzysta z plików COOKIE.
Wykorzystujemy je głównie do tworzenia statystyk oglądalności strony.
Korzystając z tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas plików COOKIE.